Casa de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista mensual de la Asociación

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1935
Fin:
1935
Dirección
J. E. Groba
Colaboración
Alberto García Ferreiro
Alfredo Ortigueira
F. Cabo Pastor
Idilio Pajaro Nieves
Luis Taboada
Xaquín Costa
Joselín
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
29,5 x 20 cm.
Extensión:
28 páxinas
Redacción:
Esmeralda, 135. Bos Aires
Imprenta:
Talleres Gráficos Maes, Bolívar, 949. Bos Aires.
Contido:
Publicación que responde ao modelo de prensa societaria, na que abundan as informacións sobre a mesma e artigos diversos, principalmente de carácter cultural, acerca de Galicia, evocacións, historia, efemérides, costumes, actualidade, literatura. Informacións que se complementan con colaboracións literarias e páxinas de divertimento.
Ilustracións:
Fotografías evocadoras de Galicia, das instalacións de Casa de Galicia e societarias
Publicidade:
Aparecen pequenos avisos comerciais
Relacionadas:
Acción Gallega. 1920 (Publicacións editadas pola mesma sociedade)
Airiños. 1944 (Publicacións editadas pola mesma sociedade)