Lugar:
Santa Fe
País:
Arxentina
Inicio:
1960
Fin:
1961
Dirección
Antonio Ucha
Administración
Antolín Méndez
Editor/a
Ángel Alonso
Ángel Giral
José Ansede Carrillo
José Nóvoa García
Asesoramento
Monseñor Ángel Rodríguez Zia
Colaboración
Antonio Ucha
Ánxel de Carraoubo
Avelino Díaz
Conto Baleiro
Julio Caminos
Xosé Ares Miramontes
Anisia Miranda
Ben-Cho-Shey
Daniel Cortezón
Francisco Fernández del Riego
Leandro Carré Alvarellos
Víctor Luís Molinari
Victoriano García Martí
Xosé Neira Vilas
Secretaría
Julio A. Caminos
Sinatura de artigos reproducidos
Ramón Cabanillas
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Bilingüe
Formato:
29 x 21 cm.
Extensión:
Variable, entre 8 e 16 páxinas
Redacción:
4 de enero, 2115. Santa Fe
Imprenta:
Santa Fe. Santa Fe.
Contido:
Publicación editada coa finalidade de reivindicar e poñer en valor a cultura galega, achegar aos emigrantes galegos á mesma e reivindicar o seu papel na sociedade arxentina. Inclúe un noticiario cultural e diversas seccións sobre a situación da cultura en Galicia (novidades bibliográficas, lembranzas de personalidades, colaboracións literarias etc.). Tamén contén unha biografía de emigrantes galegos destacados en Santa Fe. Por último, informa das actividades realizadas pola Peña Gallega Manuel Murguía e outras institucións galegas no Río da Prata.
Ilustracións:
Moi escasas, algúns retratos de personalidades galegas ou de carácter social, ademais de reproducións artísticas.
Publicidade:
Aparecen abundantes anuncios de establecementos comerciais.