Lugar:
Santa Fe
País:
Arxentina
Data de inicio:
1/9/1960
Data de fin:
1/9/1961
Ano de inicio:
1960
Ano de fin:
1961
Dirección:
Antonio Ucha;
Editor/a:
Ángel Alonso; Ángel Giral; José Ansede Carrillo; José Nóvoa García;
Administración:
Antolín Méndez;
Secretaría:
Julio A. Caminos;
Asesoramento:
Monseñor Ángel Rodríguez Zia;
Sinatura de artigos reproducidos:
Colaboración:
Antonio Ucha; Ánxel de Carraoubo; Avelino Díaz; Ben-Cho-Shey; Conto Baleiro; Julio Caminos; Xosé Ares Miramontes; Anisia Miranda ; Daniel Cortezón ; Francisco Fernández del Riego ; Leandro Carré Alvarellos ; Víctor Luís Molinari ; Victoriano García Martí ; Xosé Neira Vilas ;
Periodicidade:
Mensual, bimestral
Idioma:
Bilingüe
Formato:
29 x 21 cm
Extensión:
Variable, entre 8 e 16
Redacción:
4 de enero, 2115. Santa Fe
Imprenta:
Santa Fe. Santa Fe.
Contido:
Publicación editada coa finalidade de reivindicar e poñer en valor a cultura galega, achegar aos emigrantes galegos á mesma e reivindicar o seu papel na sociedade arxentina. Inclúe un noticiario cultural e diversas seccións sobre a situación da cultura en Galicia (novidades bibliográficas, lembranzas de personalidades, colaboracións literarias etc.). Tamén contén unha biografía de emigrantes galegos destacados en Santa Fe. Por último, informa das actividades realizadas pola Peña Gallega Manuel Murguía e outras institucións galegas no Río da Prata
Ilustracións:
Moi escasas, algúns retratos de personalidades galegas ou de carácter social, ademais de reproducións artísticas
Publicidade:
Aparecen abundantes anuncios de establecementos comerciais
Números consultados:
1960: n.º 1-2
1961: n.º 3-6
Depósito dos fondos:
Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento”. .