Noticiero de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Quincenario gráfico y de novedades de la Región
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
1915
Ano de inicio:
1915
Dirección:
Colaboración:
F. Cano Rivas; Victoriano Taibo ;
Idioma:
Castelán, con colaboracións literarias en galego
Formato:
59 x 41 cm.
Extensión:
4 páxinas
Redacción:
Talcahuano, 481. Bos Aires
Imprenta:
Establecimiento Tipográfico de E. Pellaco, Reconquista, 365. Bos Aires.
Contido:
Publicación de información xeral, editada por Fortunato Cruces, ao mesmo tempo que Nova Galicia. Neste xornal recóllense prioritariamente as noticias de Galicia, na sección "Desde Galicia" e artigos tomados da prensa galega. As páxinas centrais están ocupadas pola sección "Galicia pintoresca" (numerosas fotografías con vistas de Galicia). O resto da publicación informa da actualidade da colectividade emigrada ("D'Aca"), enderezos e informacións utiles, notas teatrais, artigos de divulgación (receitas, minerais de Galicia) e algunha poesía.
Ilustracións:
Nas páxinas centrais numerosas fotografías de Galicia
Publicidade:
Moi escasa. Aparece só un anuncio do libro Castañolas de Fortunato Cruces.
Números consultados:
1915: 5 de xaneiro
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1915: 5 de xaneiro