Subtítulo:
Revista del Centro Gallego de Buenos Aires
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
1/8/1926
Ano de inicio:
1926
Dirección:
Rodolfo Alonso; Rogelio Rodríguez Díaz; Luís Seoane ; Valentín Fernández ; Eduardo Blanco Amor. nº 513-514, 516-526 ;
Corresponsalía:
Marcelino Couso Crismón. Ano 2000, Europa; Juan Naya Pérez. nos últimos números, Galicia; Agustín Sixto Seco. nos últimos números, Galicia ;
Colaboración:
Alfonso Gayoso Frías; Ángel Fole; Avelino Rodríguez Elías; E. Pérez Prado; Enrique de Gandia; Fiz Fernández; Francisco Camba; Graciela Pereira; Jaime Solá; M. Fernández Areal; Mirta Vázquez; Raimundo García Domínguez (Borobó); Ramón Baltar Domínguez; Rogelio Rodríguez Díaz; Rosa Puente; Sebastián Martínez Risco; Vital Aza; Wenceslao Fernández Flórez; Alberto Vilanova ; Castelao ; Álvaro Cunqueiro ; Domingo García Sabell ; Eduardo Sánchez Millares ; Francisco Fernández del Riego ; Ramón Otero Pedrayo ; Ramón Piñeiro ; Ramón Suárez Picallo ; Valentín Paz Andrade ; Victoriano García Martí ; Xavier Alcalá ; Xavier Bóveda ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ;
Periodicidade:
Mensual, nos últimos anos aparece irregularmente
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Extensión:
Moi variable, entre 36 e 80 páxinas, que se incrementan nalgúns números extraordinarios
Tiraxe:
Nos primeiros números editan 16.000 exemplares, que chegan aos 35.000 nos anos 80
Redacción:
Belgrano, 2186. Bos Aires
Imprenta:
Editorial Esquiú, Sarandí, 108. Bos Aires.
Egozcue, Pacheco, 3026-28. Bos Aires.
Guillermo Kraft, Bos Aires. Arxentina.
Impta. José A. Santos, Catamarca, 145. Bos Aires.
Sebastián de Amorortu e hijos, Bos Aires. Arxentina.
Weben S.A., José Mª Moreno, 165. Lanús.
Contido:
Esta revista foi editada polo Centro Gallego de Buenos Aires coa finalidade de substituír ao seu Boletín para informar das actividades e servizos ofertados aos seus socios (conta con diversas seccións como "Memoria", "Guía de servicios sociales", "Vida del Centro", "Servicios Facultativos" etc.). Contén ademais numerosos artigos sobre Galicia, que abordan a súa cultura, descrición de localidades e comarcas, política, historia, literatura, economía, reportaxes diversas de actualidade ("Noticiero Gallego" por Salvador Lorenzana) etc. Complétase con comentarios bibliográficos (seccións como "Libros" por Eduardo Blanco Amor), colaboracións literarias etc. O tratamento e importancia dado a estos temas é moi diferente ao longo do período da publicación da revista, dependendo das directrices marcadas pola dirección do Centro.
Ilustracións:
Abundantes fotografías, sobre todo sociais e evocadoras de Galicia
Publicidade:
Moi abundante, anuncios de establecementos comerciais, de profesionais, sobre todo, médicos, produtos de consumo e médicos, bancos, compañías de navegación, compañías de seguros, axencias de viaxes etc.
Números consultados:
1926-1938: n.º 165-187, 204-211, 213-217, 219-223, 238-249, 252, 254-262, 276-279, 290, 302
1944-1949: n.º 378-379, 381, 405, 407-408, 410-412, 429-439, 442
1950-1989: n.º 443-478, 523-532, 535-540, 542-545, 548-552, 554, 556-559, 641-643, 645-646, 648-652
1990-1997: n.º 653-670
1997: n.º 671,672
1999: n.º 675
2000: n.º 676
Relacionadas:
Boletín Informativo del Centro Gallego de Buenos Aires. (Publicacións editadas pola mesma sociedade)
Región Galaica. 1907 (Outro voceiro social do Centro Gallego de Bos Aires.)
Boletín Oficial del Centro Gallego. 1913 (Outro dos voceiros sociais do Centro Gallego de Bos Aires.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Fundación 10 de marzo , Bibliotecas Municipais da Coruña , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca do Museo de Pontevedra. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1926: n.º 165-169
1927: n.º 170-180
1928: n.º 181-187, 189-192
1929: n.º 194-202, 204
1930: n.º 205-216
1931: n.º 217, 219-223, 225-228
1932: n.º 229-240
1933: n.º 241-249, 252
1934: n.º 253-263
1935: n.º 264, 274
1936: n.º 276-279
1937: n.º 288-298
1938: n.º 300-311
1939: n.º 312-323
1940: n.º 324-335
1941: n.º 336-347
1942: n.º 348-359
1943: n.º 360-371
1944: n.º 372-383
1945: n.º 384-395
1946: n.º 396-407
1947: n.º 408-419
1948: n.º 420-430
1949: n.º 431-442
1950: n.º 443-453
1951: n.º 454-463
1952: n.º 464-468
1955: n.º 481-486
1956: n.º 487-492
1957: n.º 493-498
1958: n.º 499-504
1959: n.º 505-510
1960: n.º 511-516
1961: n.º 517-522
1962: n.º 523-528
1963: n.º 529-534
1964: n.º 535-540
1965: n.º 541-546
1966: n.º 547-552
1967: n.º 553-558
1968: n.º 559-564
1969: n.º 565-570
1970: n.º 571-576
1971: n.º 577, 581, 582
1972: n.º 584-585, 588-589
1973: n.º 591-594
1979: n.º 618-620
1980: n.º 621-623
1981: n.º 624-626
1982: n.º 627-629
1983: n.º 630-632
1984: n.º 633-635
1985: n.º 636-639
1986: n.º 640-643
1987: n.º 645
1988: n.º 647-649
1989: n.º 651-652
1990: n.º 653-654
1991: n.º 655-657
1992: n.º 658-659
1993: n.º 661-662
1994: n.º 663-665
1995: n.º 667-668
1996: n.º 669-670
1997: n.º 671-672
1998: n.º 673
1999: n.º 675
2000: n.º 676
2001: n.º 677
2002: n.º 679
2003: n.º 680
2004: n.º 681
2006: n.º 682, 683
2007: n.º 684
2009: n.º 686
2012: n.º 689

números