Subtítulo:

Revista del Centro Gallego de Buenos Aires

Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1926
Dirección
Rogelio Rodríguez Díaz
Luís Seoane
Rodolfo Alonso Ramos
Valentín Fernández
Eduardo Blanco Amor. nº 513-514, 516-526
Colaboración
Alfonso Gayoso Frías
Ángel Fole
Avelino Rodríguez Elías
E. Pérez Prado
Enrique de Gandia
Fiz Fernández
Francisco Camba
Jaime Solá
M. Fernández Areal
Mirta Vázquez
Rogelio Rodríguez Díaz
Vital Aza
Alberto Vilanova
Castelao
Álvaro Cunqueiro
Domingo García-Sabell
Eduardo Sánchez Millares
Francisco Fernández del Riego
Graciela Pereira
Borobó
Ramón Baltar
Ramón Otero Pedrayo
Ramón Piñeiro
Ramón Suárez Picallo
Rosa Puente
Sebastián Martínez-Risco
Valentín Paz-Andrade
Victoriano García Martí
Wenceslao Fernández Flórez
Xavier Alcalá
Xavier Bóveda
Xosé Luís Méndez Ferrín
Xosé Neira Vilas
Corresponsalía
Marcelino Couso Crismón. Ano 2000, Europa
Agustín Sixto Seco. nos últimos números, Galicia
Juan Naya. nos últimos números, Galicia
Periodicidade:
Mensual, nos últimos anos aparece irregularmente
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Extensión:
Moi variable, entre 36 e 80 páxinas, que se incrementan nalgúns números extraordinarios
Tiraxe:
Nos primeiros números editan 16.000 exemplares, que chegan aos 35.000 nos anos 80
Redacción:
Belgrano, 2186. Bos Aires
Imprenta:
Editorial Esquiú, Sarandí, 108. Bos Aires.
Egozcue, Pacheco, 3026-28. Bos Aires.
Guillermo Kraft, Bos Aires. Arxentina.
Impta. José A. Santos, Catamarca, 145. Bos Aires.
Sebastián de Amorortu e hijos, Bos Aires. Arxentina.
Weben S.A., José Mª Moreno, 165. Lanús.
Contido:
Esta revista foi editada polo Centro Gallego de Buenos Aires coa finalidade de substituír ao seu Boletín para informar das actividades e servizos ofertados aos seus socios (conta con diversas seccións como "Memoria", "Guía de servicios sociales", "Vida del Centro", "Servicios Facultativos" etc.). Contén ademais numerosos artigos sobre Galicia, que abordan a súa cultura, descrición de localidades e comarcas, política, historia, literatura, economía, reportaxes diversas de actualidade ("Noticiero Gallego" por Salvador Lorenzana) etc. Complétase con comentarios bibliográficos (seccións como "Libros" por Eduardo Blanco Amor), colaboracións literarias etc. O tratamento e importancia dado a estos temas é moi diferente ao longo do período da publicación da revista, dependendo das directrices marcadas pola dirección do Centro.
Ilustracións:
Abundantes fotografías, sobre todo sociais e evocadoras de Galicia
Publicidade:
Moi abundante, anuncios de establecementos comerciais, de profesionais, sobre todo, médicos, produtos de consumo e médicos, bancos, compañías de navegación, compañías de seguros, axencias de viaxes etc.
Relacionadas:
Boletín Informativo del Centro Gallego de Buenos Aires. (Publicacións editadas pola mesma sociedade)
Región Galaica. 1907 (Outro voceiro social do Centro Gallego de Bos Aires.)
Boletín Oficial del Centro Gallego. 1913 (Outro dos voceiros sociais do Centro Gallego de Bos Aires.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1926: n.º 165-169
1927: n.º 170-180
1928: n.º 181-187, 189-192
1929: n.º 194-202, 204
1930: n.º 205-216
1931: n.º 217, 219-223, 225-228
1932: n.º 229-240
1933: n.º 241-249, 252
1934: n.º 253-263
1935: n.º 264, 274
1936: n.º 276-279
1937: n.º 288-298
1938: n.º 300-311
1939: n.º 312-323
1940: n.º 324-335
1941: n.º 336-347
1942: n.º 348-359
1943: n.º 360-371
1944: n.º 372-383
1945: n.º 384-395
1946: n.º 396-407
1947: n.º 408-419
1948: n.º 420-430
1949: n.º 431-442
1950: n.º 443-453
1951: n.º 454-463
1952: n.º 464-468
1955: n.º 481-486
1956: n.º 487-492
1957: n.º 493-498
1958: n.º 499-504
1959: n.º 505-510
1960: n.º 511-516
1961: n.º 517-522
1962: n.º 523-528
1963: n.º 529-534
1964: n.º 535-540
1965: n.º 541-546
1966: n.º 547-552
1967: n.º 553-558
1968: n.º 559-564
1969: n.º 565-570
1970: n.º 571-576
1971: n.º 577, 581, 582
1972: n.º 584-585, 588-589
1973: n.º 591-594
1979: n.º 618-620
1980: n.º 621-623
1981: n.º 624-626
1982: n.º 627-629
1983: n.º 630-632
1984: n.º 633-635
1985: n.º 636-639
1986: n.º 640-643
1987: n.º 645
1988: n.º 647-649
1989: n.º 651-652
1990: n.º 653-654
1991: n.º 655-657
1992: n.º 658-659
1993: n.º 661-662
1994: n.º 663-665
1995: n.º 667-668
1996: n.º 669-670
1997: n.º 671-672
1998: n.º 673
1999: n.º 675
2000: n.º 676
2001: n.º 677
2002: n.º 679
2003: n.º 680
2004: n.º 681
2006: n.º 682, 683
2007: n.º 684
2009: n.º 686
2012: n.º 689
Créditos da colección:

Créditos

Textos
Carolina García Borrazás
Teresa García Domínguez
Charo Portela

Fondos
Arquivo da Emigración Galega
Arquivo Sonoro de Galicia
Consello da Cultura Galega
Fundación Penzol
Biblioteca Xeral da USC

Bases de datos
Kike Benlloch

Produción web
Manuel Gago
Miguel Alonso

números