Galicia [Bs As 1926]

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista del Centro Gallego de Buenos Aires

Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1926
Dirección
Rogelio Rodríguez Díaz; Luís Seoane; Rodolfo Alonso Ramos; Valentín Fernández; Eduardo Blanco Amor. nº 513-514, 516-526;
Colaboración
Alfonso Gayoso Frías; Ángel Fole; Avelino Rodríguez Elías; E. Pérez Prado; Enrique de Gandia; Fiz Fernández; Francisco Camba; Jaime Solá; M. Fernández Areal; Mirta Vázquez; Rogelio Rodríguez Díaz; Vital Aza; Alberto Vilanova Rodríguez; Castelao; Álvaro Cunqueiro; Domingo García-Sabell; Eduardo Sánchez Millares; Francisco Fernández del Riego; Graciela Pereira; Raimundo García Domínguez, "Borobó"; Ramón Baltar; Ramón Otero Pedrayo; Ramón Piñeiro; Ramón Suárez Picallo; Rosa Puente; Sebastián Martínez-Risco y Macías; Valentín Paz-Andrade; Victoriano García Martí; Wenceslao Fernández Flórez; Xavier Alcalá; Xavier Bóveda; Xosé Luís Méndez Ferrín; Xosé Neira Vilas;
Corresponsalía
Marcelino Couso Crismón. Ano 2000, Europa; Agustín Sixto Seco. nos últimos números, Galicia; Juan Naya Pérez. nos últimos números, Galicia;
Periodicidade:
Mensual, nos últimos anos aparece irregularmente
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Extensión:
Moi variable, entre 36 e 80 páxinas, que se incrementan nalgúns números extraordinarios
Tiraxe:
Nos primeiros números editan 16.000 exemplares, que chegan aos 35.000 nos anos 80
Redacción:
Belgrano, 2186. Bos Aires
Imprenta:
Editorial Esquiú, Sarandí, 108. Bos Aires.
Egozcue, Pacheco, 3026-28. Bos Aires.
Guillermo Kraft, Bos Aires. Arxentina.
Impta. José A. Santos, Catamarca, 145. Bos Aires.
Sebastián de Amorortu e hijos, Bos Aires. Arxentina.
Weben S.A., José Mª Moreno, 165. Lanús.
Contido:
Esta revista foi editada polo Centro Gallego de Buenos Aires coa finalidade de substituír ao seu Boletín para informar das actividades e servizos ofertados aos seus socios (conta con diversas seccións como "Memoria", "Guía de servicios sociales", "Vida del Centro", "Servicios Facultativos" etc.). Contén ademais numerosos artigos sobre Galicia, que abordan a súa cultura, descrición de localidades e comarcas, política, historia, literatura, economía, reportaxes diversas de actualidade ("Noticiero Gallego" por Salvador Lorenzana) etc. Complétase con comentarios bibliográficos (seccións como "Libros" por Eduardo Blanco Amor), colaboracións literarias etc. O tratamento e importancia dado a estos temas é moi diferente ao longo do período da publicación da revista, dependendo das directrices marcadas pola dirección do Centro.
Ilustracións:
Abundantes fotografías, sobre todo sociais e evocadoras de Galicia
Publicidade:
Moi abundante, anuncios de establecementos comerciais, de profesionais, sobre todo, médicos, produtos de consumo e médicos, bancos, compañías de navegación, compañías de seguros, axencias de viaxes etc.
Relacionadas:
Boletín Informativo del Centro Gallego de Buenos Aires. (Publicacións editadas pola mesma sociedade); Región Galaica. 1907 (Outro voceiro social do Centro Gallego de Bos Aires.); Boletín Oficial del Centro Gallego. 1913 (Outro dos voceiros sociais do Centro Gallego de Bos Aires.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1926: n.º 165-169
1927: n.º 170-180
1928: n.º 181-187, 189-192
1929: n.º 194-202, 204
1930: n.º 205-216
1931: n.º 217, 219-223, 225-228
1932: n.º 229-240
1933: n.º 241-249, 252
1934: n.º 253-263
1935: n.º 264, 274
1936: n.º 276-279
1937: n.º 288-298
1938: n.º 300-311
1939: n.º 312-323
1940: n.º 324-335
1941: n.º 336-347
1942: n.º 348-359
1943: n.º 360-371
1944: n.º 372-383
1945: n.º 384-395
1946: n.º 396-407
1947: n.º 408-419
1948: n.º 420-430
1949: n.º 431-442
1950: n.º 443-453
1951: n.º 454-463
1952: n.º 464-468
1955: n.º 481-486
1956: n.º 487-492
1957: n.º 493-498
1958: n.º 499-504
1959: n.º 505-510
1960: n.º 511-516
1961: n.º 517-522
1962: n.º 523-528
1963: n.º 529-534
1964: n.º 535-540
1965: n.º 541-546
1966: n.º 547-552
1967: n.º 553-558
1968: n.º 559-564
1969: n.º 565-570
1970: n.º 571-576
1971: n.º 577, 581, 582
1972: n.º 584-585, 588-589
1973: n.º 591-594
1979: n.º 618-620
1980: n.º 621-623
1981: n.º 624-626
1982: n.º 627-629
1983: n.º 630-632
1984: n.º 633-635
1985: n.º 636-639
1986: n.º 640-643
1987: n.º 645
1988: n.º 647-649
1989: n.º 651-652
1990: n.º 653-654
1991: n.º 655-657
1992: n.º 658-659
1993: n.º 661-662
1994: n.º 663-665
1995: n.º 667-668
1996: n.º 669-670
1997: n.º 671-672
1998: n.º 673
1999: n.º 675
2000: n.º 676
2001: n.º 677
2002: n.º 679
2003: n.º 680
2004: n.º 681
2006: n.º 682, 683
2007: n.º 684
2009: n.º 686
2012: n.º 689
n. 166

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. 166 1926
n. 167 1926
n. 168 1926
n. 169 1926
n. 165 8/1926
n. 170 1927
n. 171 1927
n. 172 1927
n. 173 1927
n. 174 1927
n. 175 1927
n. 176 1927
n. 177 1927
n. 178 1927
n. 179 1927
n. 180 1927
n. 181 1928
n. 182 1928
n. 183 1928
n. 184 1928
n. 185 1928
n. 186 1928
n. 187 1928
n. 189 1928
n. 190 1928
n. 191 1928
n. 192 1928
n. 194 1929
n. 195 1929
n. 196 1929
n. 197 1929
n. 198 1929
n. 199 1929
n. 200 1929
n. 201 1929
n. 202 1929
n. 204 1929
n. 205 1930
n. 206 1930
n. 207 1930
n. 208 1930
n. 209 1930
n. 210 1930
n. 211 1930
n. 213 1930
n. 214 1930
n. 215 1930
n. 216 1930
n. 217 1931
n. 219 1931
n. 220 1931
n. 221 1931
n. 222 1931
n. 223 1931
n. 225 1931
n. 226 1931
n. 227 1931
n. 228 1931
n. 229 1932
n. 230 1932
n. 231 1932
n. 232 1932
n. 233 1932
n. 234 1932
n. 235 1932
n. 238 1932
n. 239 1932
n. 240 1932
n. 241 1933
n. 242 1933
n. 243 1933
n. 244 1933
n. 245 1933
n. 246 1933
n. 248 1933
n. 249 1933
n. 252 1933
n. 254 1934
n. 255 1934
n. 256 1934
n. 257 1934
n. 258 1934
n. 259 1934
n. 260 1934
n. 261 1934
n. 263 1934
n. 264 1935
n. 274 1935
n. 276 1936
n. 277 1936
n. 278 1936
n. 279 1936
n. 290 1937
n. 302 1938