Subtítulo:
Órgano oficial del Centro Santiago de Compostela Mutual y Cultural
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
1953
Ano de inicio:
1953
Colaboración:
Bernardo Rozas; Manuel Calvo Riobó; María López; P. Delgado Capeáns; Serafín R. Yustine;
Periodicidade:
Trimestral
Idioma:
Castelán
Formato:
26,5 x 18 cm
Extensión:
28 páxinas
Redacción:
México, 1660. Bos Aires
Imprenta:
Talleres Gráficos ETGLA, Chile, 424. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria, que informa sobre a vida interna da institución nas seccións "Sociales" (socios, viaxes, defuncións, enfermos etc.) e "Nuestras fiestas" (páxina gráfica sobre as festas). Tamén inclúe unha serie de artigos de carácter cultural, destacando os referidos a Santiago e Galicia ("Los artistas gallegos", "El Apóstol Santiago", "Recordando a Rosalía en el Día de Galicia" etc.), así como ás realizacións dos galegos na emigración ("Los gallegos en la vida argentina")
Ilustracións:
Escasas, fotografías institucionais, de actos sociais e evocadoras de Galicia
Publicidade:
Moi abundante, avisos de comercios galegos e pequena industria
Números consultados:
1954: n.º 3
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1953: n.º 1