Boletín de la Biblioteca América de la Universidad de Santiago de Compostela

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1910
Fin:
1936
Colaboración
A. B. Orive
A. F. Ozzan
Alejandro Andrade Coello
Constancio C. Vigil
Joaquín Pesqueira
Luis Blanco Rivera
Luis Porteiro Garea
Manuel Nóvoa Costoya
Pérez Bustamante
Vicente Dávila
Gumersindo Busto
Luisa Cuesta Gutiérrez
Periodicidade:
Irregular
Formato:
24 x 16 cm.
Extensión:
Moi variable, entre 36 e 152
Redacción:
Bos Aires. Arxentina
Imprenta:
Imprenta La Iberia, San José, 236. Bos Aires.
Tipografía de Fco. Vilanova, Bolívar, 650. Bos Aires.
Establecimiento Gráfico M. Pastor y Cª, Pavón, 1064-70. Bos Aires.
L. Rosso y Cª, Belgrano, 463. Bos Aires.
Contido:
Boletín informativo da Biblioteca América que describe o labor das diferentes comisións protectoras da mesma e as actividades administrativas realizadas (documentación oficial, circulares etc.), adhesións recibidas, comentarios de prensa, libros e outros materiais (cartográficos, numismáticos etc.) doados. Xunto a esta información inclúe artigos illados de carácter cultural e colaboracións literarias.
Observacións:
O n.º 13 ten como título Boletín de la Biblioteca-Museo: Universidad de Santiago de Compostela (España)
Ilustracións:
Escasas. Destacan as fotografías de colaboradores e das instalacións e fondos da biblioteca (estantes, libros, moedas, albumes). Tamén inclúe algunha vista de Galicia e dos actos de inauguración da biblioteca.
Publicidade:
Nos primeiros números aparecen xeralmente anuncios de profesionais e librarías, mentres que nos últimos aparece publicidade de establecementos comerciais.