Subtítulo:

Revista de la Asociación Casa de Galicia de Buenos Aires

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1944
Dirección
Ramón Berdullas Martínez. Ano 1983
Asesoramento
José Enrique Díaz Mayor. Ano 1983
Braulio Diaz Sal. Ano 1983
Colaboración
A. Vicenti
Gonzalo Sanz
Gustavo del Río
J. Costa Clavell
José M. Castroviejo
Julio D. Rapido
Manuel Nóvoa Costoya
Victoriano Martínez Baqueiro
Álvaro Cunqueiro
Eduardo Blanco Amor
Eliseo Alonso
Fortunato Cruces
Francisco Fernández del Riego
Julio Sigüenza
Luis Moure-Mariño
Manuel Lueiro Rey
Manuel Prieto
Ramón Mourente
Rodolfo Prada
Wenceslao Fernández Flórez
Xefatura de prensa
Celestino Caldas Baliñas. Ano 1983
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Castelán, con colaboracións literarias en galego
Extensión:
N.º 1-13 e o n.º de 1983 variable, entre 50 e 80 páxinas. A partir do n.º 14: 8 páxinas
Redacción:
San José, 224. Bos Aires
Imprenta:
Talleres Gráficos Contreras, Pasco, 290. Bos Aires.
Contido:
Revista que informa sobre diversos aspectos da institución editora, e conta ademais con numerosas colaboracións de importantes personalidades que ofrecen, a través dos seus escritos, unha clara orientación cultural da revista, con diversas achegas á historia, xeografía, costumes, literatura etc. de Galicia e a súa influencia en América. Aparecen tamén relatos e numerosas poesías
Observacións:
A partir do n.º 14 hai un cambio importante no formato da publicación, desaparece o subtítulo e adopta un formato de xornal reducindo o número de páxinas a 8. En 1983 editan un número extraordinario con motivo do 50 aniversario fundacional do centro
Ilustracións:
Abundantes. Fotografías de actos sociais, de personalidades galegas e evocadoras de Galicia (paisaxes, costumes etc.).
Publicidade:
Abundante e moi variada, avisos comerciais, bancos, compañías de navegación, produtos de consumo, etc.
Relacionadas:
Acción Gallega. 1920 (Publicacións editadas pola mesma sociedade en distintas épocas)
Casa de Galicia. 1935 (Publicacións editadas pola mesma sociedade en distintas épocas)
Abrente. 1941 (Publicacións editadas pola mesma sociedade)
Airiños do Carballiño. 1954 (Publicacións editadas pola mesma sociedade)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1944: n.º 1, 2
1945: n.º 3-5
1947: n.º 7
1948: n.º 8
1949: n.º 9
1950: n.º 10, 11
1951: n.º 12
1954: n.º 13
1955: n.º 14, 15
1983: n.º extra. 50 aniversario
Créditos da colección:

Créditos

Textos
Carolina García Borrazás
Teresa García Domínguez
Charo Portela

Fondos
Arquivo da Emigración Galega
Arquivo Sonoro de Galicia
Consello da Cultura Galega
Fundación Penzol
Biblioteca Xeral da USC

Bases de datos
Kike Benlloch

Produción web
Manuel Gago
Miguel Alonso