Vida Carnotana

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Boletín Oficial del Centro Social de Recreo y Cultura Hijos del Ayuntamiento de Carnota

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1935
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Castelán, con algúns textos literarios en galego
Extensión:
48 páxinas
Redacción:
Bos Aires. Arxentina
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Boletín oficial editado pola sociedade Hijos del Ayuntamiento de Carnota para informar aos seus socios das actividades da mesma, aparecendo noticias do seu concello natal e de Galicia
Ilustracións:
Imaxes de socios, de actividades societarias, vistas de Galicia e Carnota nalgúns artigos literarios
Publicidade:
Anuncios de bancos, establecimentos comercerciais e produtos de consumo, por toda a publicación
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1943: n.º 8
1949: n.º 15