Subtítulo:

Periódico galego

Lema:
Non lle poñadas tachas á obra… (Castelao)
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1944
Fin:
1945
Dirección
Rodolfo Prada
Colaboración
F. Portela
Francisco A. de Nóvoa
J. González Ledo
Manuel Linares Rivas
Vázquez da Xesta
Castelao
Antón Alonso Ríos
Emilio Pita
Fermín Bouza Brey
José Moreno Villa
Ken Keirades
Manuel Lugrís
Moisés da Presa
Ramón Otero Pedrayo
Xerardo Álvarez Gallego
Xosé Filgueira Valverde
Xosé Núñez Búa
Comisión de prensa
Alfonso Fernández Prol
José A. Rodríguez
José Maturza
Luis Guede
Sergio Almar
Tomás Fernández
Enrique Gonzalez
Periodicidade:
Quincenal
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
42 x 28,5 cm
Extensión:
Variable, entre 4 e 8 páxinas
Redacción:
Belgrano, 2186. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación editada polo Centro Orensano de Buenos Aires. Informa do labor societario da entidade editora e da situación da colectividade, caracterizándose polo seu enfrontamento coa Federación de Sociedades Gallegas e o proxecto de impulsar a unión das pequenas sociedades comarcais nos centros provinciais. Tamén presta unha especial atención ás novas de actualidade política, adoptando unha clara orientación galeguista e republicana. Destaca a sección "Panorama" na que se analiza a política internacional no contexto do final da Guerra Mundial e as posibilidades de caída do rexime franquista. Complétase con artigos sobre a provincia de Ourense, Galicia e a súa cultura e diversas colaboracións literarias
Observacións:
Santos Gayoso fala de dous xornais con este título
Ilustracións:
Escasas, algún debuxo, retratos e fotografías de actos da institución
Publicidade:
Escasa, anuncios de establecementos comerciais, profesionais, produtos de consumo, de actos das sociedades galegas de emigrantes
Relacionadas:
Ronsel. 1941 (Outro voceiro da mesma sociedade.)
Opinión Gallega. 1945 (Ambas editadas polo Centro Orensano. Considérase Opinión Gallega como unha continuación de El Orensano.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1944: n.º 1-4
1945: n.º 5-28