Lema:
Non lle poñadas tachas á obra… (Castelao)
Subtítulo:
Periódico galego
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
14/11/1944
Data de fin:
7/12/1945
Ano de inicio:
1944
Ano de fin:
1945
Dirección:
Comisión de prensa:
Alfonso Fernández Prol; Enrique González; José A. Rodríguez; José Maturza; Luis Guede; Sergio Almar; Tomás Fernández;
Colaboración:
Antón Alonso Ríos; F. Portela; Fermín Bouza Brey; Francisco A. de Nóvoa; J. González Ledo; Manuel García Barros; Manuel Linares Rivas; Manuel Lugrís Freire; Vázquez da Xesta; Xosé Núñez Bua; Castelao ; Emilio Pita ; José Moreno Villa ; Moisés da Presa ; Ramón Otero Pedrayo ; Xerardo Álvarez Gallego ; Xosé Filgueira Valverde ;
Periodicidade:
Quincenal
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
42 x 28,5 cm
Extensión:
Variable, entre 4 e 8 páxinas
Redacción:
Belgrano, 2186. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación editada polo Centro Orensano de Buenos Aires. Informa do labor societario da entidade editora e da situación da colectividade, caracterizándose polo seu enfrontamento coa Federación de Sociedades Gallegas e o proxecto de impulsar a unión das pequenas sociedades comarcais nos centros provinciais. Tamén presta unha especial atención ás novas de actualidade política, adoptando unha clara orientación galeguista e republicana. Destaca a sección "Panorama" na que se analiza a política internacional no contexto do final da Guerra Mundial e as posibilidades de caída do rexime franquista. Complétase con artigos sobre a provincia de Ourense, Galicia e a súa cultura e diversas colaboracións literarias
Observacións:
Santos Gayoso fala de dous xornais con este título
Ilustracións:
Escasas, algún debuxo, retratos e fotografías de actos da institución
Publicidade:
Escasa, anuncios de establecementos comerciais, profesionais, produtos de consumo, de actos das sociedades galegas de emigrantes
Números consultados:
1944: n.º 1-4
1945: n.º 5-28
Relacionadas:
Ronsel. 1941 (Outro voceiro da mesma sociedade.)
Opinión Gallega. 1945 (Ambas editadas polo Centro Orensano. Considérase Opinión Gallega como unha continuación de El Orensano.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1944: n.º 1-4
1945: n.º 5-28