Subtítulo:

Orgâo das Mocedades Galeguistas (Filial de Irmandade Galega)

Lema:
A nosa voz pregoa -a redenzón da boa- nazón de Breogán.
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1954
Dirección
C. Conles Tizado
Colaboración
A. Moreda
Adeliña González Doval
Avelino Díaz
Carlos Abraira
Eloisa Ares Otero
Antón Santamarina
Bieito Cupeiro
Francisco Fernández del Riego
Ramón de Valenzuela
Ramón Suárez Picallo
Xosé Neira Vilas
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Galego
Formato:
32,5 x 22 cm. N.º 5: 22 x 17 cm.
Extensión:
N.º 1-4: 8 páxinas; n.º 5: 4 páxinas
Prezo:
Gratuíta, indican que se enviará a quen a solicite.
Redacción:
Belgrano, 2186. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación de carácter político editada para informar sobre as actividades societarias (asembleas, edicións de libros etc.) e da situación da colectividade en xeral. Realiza unha defensa de Galicia dende postulados nacionalistas e republicanos, criticando a súa situación política e económica en varias das súas seccións como "Da Galicia asoballada" ou "O Fungueiro".
Observacións:
O número 5 (outono de 1956) sae cun novo formato e paxinación despois dunha paréntese dun ano.
Ilustracións:
Moi escasas, fotografías de actos sociais e de personalidades galeguistas (Castelao, Alonso Ríos, A. Faraldo). Nos n.º 4 e 5 non ten.
Publicidade:
Moi escasa e limitada a audicións radiofónicas, ensino do idioma galego e a venda de libros.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1954: n.º 1-3
1955: n.º 4
1956: n.º 5
Créditos da colección:

Créditos

Textos
Carolina García Borrazás
Teresa García Domínguez
Charo Portela

Fondos
Arquivo da Emigración Galega
Arquivo Sonoro de Galicia
Consello da Cultura Galega
Fundación Penzol
Biblioteca Xeral da USC

Bases de datos
Kike Benlloch

Produción web
Manuel Gago
Miguel Alonso