Lema:
A nosa voz pregoa -a redenzón da boa- nazón de Breogán
Subtítulo:
Orgâo das Mocedades Galeguistas (Filial de Irmandade Galega)
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
1954
Ano de inicio:
1954
Dirección:
C. Conles Tizado;
Colaboración:
A. Moreda; Adeliña González Doval; Avelino Díaz; Bieito Cupeiro; Carlos Abraira; Eloisa Ares Otero; Antón Santamarina ; Francisco Fernández del Riego ; Ramón de Valenzuela ; Ramón Suárez Picallo ; Xosé Neira Vilas ;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Galego
Formato:
32,5 x 22 cm N.º 5: 22 x 17 cm
Extensión:
N.º 1-4: 8 páxinas; n.º 5: 4 páxinas
Prezo:
Gratuíta, indican que se enviará a quen a solicite
Redacción:
Belgrano, 2186. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación de carácter político editada para informar sobre as actividades societarias (asembleas, edicións de libros etc.) e da situación da colectividade en xeral. Realiza unha defensa de Galicia dende postulados nacionalistas e republicanos, criticando a súa situación política e económica en varias das súas seccións como "Da Galicia asoballada" ou "O Fungueiro"
Observacións:
O número 5 (outono de 1956) sae cun novo formato e paxinación despois dunha paréntese dun ano
Ilustracións:
Moi escasas, fotografías de actos sociais e de personalidades galeguistas (Castelao, Alonso Ríos, A. Faraldo). Nos n.º 4 e 5 non ten
Publicidade:
Moi escasa e limitada a audicións radiofónicas, ensino do idioma galego e a venda de libros
Números consultados:
1954: n.º 1-3
1955: n.º 4
1956: n.º 5
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca do Museo de Pontevedra. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1954: n.º 1-3
1955: n.º 4
1956: n.º 5

números