Región Galaica

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Órgano del Centro Gallego
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
6/7/1907
Ano de inicio:
1907
Colaboración:
A. López Fustes; A. Nicasio Pajares; Alfredo Dóriga; Avelino Veloso; J. V. Suárez; Juan Bautista Pérez; Julio de la Cuesta; María de los Ángeles Vazquez; Luis Araquistain ;
Periodicidade:
Quincenal
Idioma:
Castelán, con colaboracións literarias en galego
Extensión:
8 páxinas
Financiamento:
Aparece un listado de socios protectores de Región gallega que realizan doazóns.
Redacción:
Estados Unidos, 1056. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Primeiro boletín editado polo Centro Gallego de Bos Aires. Informa das actividades da sociedade e dos acordos das diferentes seccións e da comisión directiva (“Sección Oficial"). Tamén contén colaboracións literarias, artigos sobre a actualidade política, noticias da actualidade galega ("Sección Regional") e de España (campaña de axuda a Málaga), novas da colectividade, etc.
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Abundante, localizada nas tapas e contratapas. Anuncios de establecementos comerciais, bancos, hoteis, restaurantes, produtos de consumo e profesionais diversos.
Números consultados:
1907: n.º 4-6, 8
1908: n.º 9, 10
Relacionadas:
Boletín Oficial del Centro Gallego. 1913 (Outro dos voceiros sociais do Centro Gallego de Bos Aires.)
Galicia. 1926 (Outro voceiro social do Centro Gallego de Bos Aires.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1907: n.º 4-6, 8
1908: n.º 9,10