Follas Novas

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Bilbao
País:
España
Inicio:
1989
Dirección
José A. Fernández
Idioma:
Castelán
Formato:
Follas grampadas, 30 x 21 cm.
Extensión:
16 páxinas
Redacción:
Jardines, 7, 2º. Bilbao
Imprenta:
Basilea-Cidade. Suíza.
Contido:
Publicación societaria dirixida á xuventude da Casa de Galicia de Bilbao. Contén noticias anecdóticas sobre a institución, seccións de ocio e pasatempos, algunha entrevista e declaracións institucionais.
Ilustracións:
Abundantes fotografías e debuxos de carácter diverso.
Publicidade:
Non ten.
Relacionadas:
Noso Afán, O. 1977 (Publicación da mesma entidade editada noutra época)
Cultura. 1981 (Publicación da mesma entidade)
Curruncho, O. 1988 (Publicación da mesma entidade)
Revista de la Casa de Galicia. 1990 (Publicación da mesma entidade)
Currunchiño, O. 1992 (Publicación da mesma entidade)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1988: n.º 1, 2, 4
1989: n.º 5, 7