Follas Novas

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Bilbao
País:
España
Data de inicio:
1/3/1989
Ano de inicio:
1989
Dirección:
José A. Fernández;
Idioma:
Castelán
Formato:
30 x 21 cm
Extensión:
16
Redacción:
Jardines, 7, 2º. Bilbao
Imprenta:
Basilea-Cidade. Suíza.
Contido:
Publicación de Sociedade dirixida á xuventude da Casa de Galicia. Contén noticias anecdóticas sobre a institución, seccións de ocio e pasatempos, algunha entrevista e declaracións institucionais
Ilustracións:
Abundantes fotografías e debuxos de carácter diverso
Publicidade:
Non ten
Números consultados:
1989: n.º 1
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 196
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1988: n.º 1, 2, 4
1989: n.º 5, 7