Saudade Xove

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista para galegos sen fronteiras

Lugar:
Barcelona
País:
España
Inicio:
1996
Fin:
[1996]
Dirección
Isabel Paz
Colaboración
Antonio Paz
Carlos Barrio
Cristina Oliva
Elvira López
Fernando Fernández
Gema Martínez
Manolo Botana
Manuel Lareo
Natividad Rodríguez
Rosa Ana Martínez
Teresa Martínez
Manolo Piñeiro
Idioma:
Galego
Formato:
30 x 21 cm.
Extensión:
36 páxinas
Redacción:
I P Comunicación, Santaló, 51. Barcelona
Imprenta:
Cevagraf, SCCL, Barcelona. Barcelona.
Contido:
Revista de difusión interna escrita pola xuventude da Agrupación Saudade, co obxectivo de achegar a cultura galega aos emigrantes de Cataluña. Inclúe artigos sobre literatura, historia, lingua, tradicións, turismo e gastronomía, que se completan con páxinas de ocio.
Ilustracións:
Predominan as fotografías, sobre todo as de carácter social. Tamén inclúe debuxos.
Publicidade:
Equilibrada e dispersa por toda a revista. Aparecen anuncios de casas de alimentación, asesorías, compañías de seguros e transportes.
Relacionadas:
Saudade. 2002 (Voceiro da mesma entidade editado noutra época)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1996: n.º 1