Saudade Xove

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Revista para galegos sen fronteiras
Lugar:
Barcelona
País:
España
Data de inicio:
1/1/1996
Data de fin:
31/12/1996
Ano de inicio:
1996
Ano de fin:
[1996]
Dirección:
Isabel Paz;
Colaboración:
Antonio Paz; Carlos Barrio; Cristina Oliva; Elvira López; Fernando Fernández; Gema Martínez; Manolo Botana; Manuel Lareo; Manuel Piñeiro; Natividad Rodríguez; Rosa Ana Martínez; Teresa Martínez;
Idioma:
Galego
Formato:
30 x 21 cm
Extensión:
36
Redacción:
I P Comunicación, Santaló, 51. Barcelona
Imprenta:
Cevagraf, SCCL, Barcelona. Barcelona.
Contido:
Revista de difusión interna escrita pola xuventude da Agrupación Saudade, co obxectivo de achegar a cultura galega aos emigrantes de Cataluña. Inclúe artigos sobre literatura, historia, lingua, tradicións, turismo e gastronomía, que se completan con páxinas de ocio
Ilustracións:
Predominan as fotografías, sobre todo as de carácter social. Tamén inclúe debuxos
Publicidade:
Equilibrada e dispersa por toda a revista. Aparecen anuncios de casas de alimentación, asesorías, compañías de seguros e transportes
Números consultados:
1996: n.º 1
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1996: n.º 1