Lugar:
Salamanca
País:
España
Data de inicio:
1/2/1970
Data de fin:
1/5/1970
Ano de inicio:
1970
Ano de fin:
1970
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Galego
Redacción:
Salamanca. Salamanca
Imprenta:
Salamanca. Salamanca.
Contido:
Publicación editada pola "Comunidade Cristiá Galega" de Salamanca, na que colaboran estudantes da Universidade Pontificia que abordan diferentes temas sobre Galicia
Referencias bibliográficas:
SANTOS GAYOSO, E. (1990): Historia de la Prensa Gallega: 1800-1986, Sada, Ediciós do Castro, p. 770
Gran Enciclopedia Gallega (1974-1987), Gijón, Silverio Cañada, tomo II, p. 91-92
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 188