Entidade editora:
Lugar:
Valladolid
País:
España
Data de inicio:
30/11/1955
Data de fin:
30/11/1955
Ano de inicio:
1956
Ano de fin:
1956
Redacción:
Valladolid
Imprenta:
Valladolid
Contido:
Publicación anual da Casa de Galicia de Valladolid
Observacións:
Publicación da Casa de Galicia de Valladolid. En 1957 aparece como "Lar" e posteriormente como "Abrente"
Relacionadas:
Lar. 1957 (Outro voceiro da mesma sociedade editora, Casa de Galicia de Valladolid.)
Alalá. 1958 (Outro voceiro da mesma sociedade editora, Casa de Galicia de Valladolid.)
Abrente. 1960 (Outro voceiro da mesma sociedade editora, Casa de Galicia de Valladolid.)
Referencias bibliográficas:
SANTOS GAYOSO, E. (1990): Historia de la Prensa Gallega: 1800-1986, Sada, Ediciós do Castro, p. 721
Gran Enciclopedia Gallega (1974-1987), Gijón, Silverio Cañada, tomo III, p. 12
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 186