Lugar:
Madrid
País:
España
Inicio:
1972
Redacción:
Madrid. Madrid
Imprenta:
Madrid. Madrid.
Contido:
Publicación política editada por un grupo de estudantes.