Entidade editora:
Lugar:
Valladolid
País:
España
Data de inicio:
1957
Data de fin:
1958
Ano de inicio:
1957
Ano de fin:
1958
Redacción:
Valladolid. Valladolid
Imprenta:
Valladolid. Valladolid.
Contido:
Publicación oficial da Casa de Galicia de Valladolid, continuadora de Aturuxo
Relacionadas:
Aturuxo. 1956 (Outro voceiro da mesma sociedade editora, Casa de Galicia de Valladolid.)
Alalá. 1958 (Outro voceiro da mesma sociedade editora, Casa de Galicia de Valladolid.)
Abrente. 1960 (Outro voceiro da mesma sociedade editora, Casa de Galicia de Valladolid.)
Referencias bibliográficas:
SANTOS GAYOSO, E. (1990): Historia de la Prensa Gallega: 1800-1986, Sada, Ediciós do Castro, p. 726
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 186