Lugar:
Mar del Plata
País:
Arxentina
Inicio:
1976
Contido:
Publicación do Centro Gallego desta cidade editado durante o ano 1976, segundo X. L. Blanco Campaña
Relacionadas:
Galicia en Mar del Plata. 1963 (Outro voceiro social do Centro Gallego de Mar del Plata.)