Subtítulo:

Órgano de la Acción Gallega de Cruzados de Santiago
N.º 39: Órgano Oficial de los Cruzados de Santiago Apostol

Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1936
Colaboración
Francisco Balbín
J. Blanco
José Quiroga Vázquez
José Ramón Lence
Juan Carlos Franco
Luis Laje
M. Malvárez
Manuel Rodríguez Durán
Rodrigo Lesca
Rogelio Rodríguez Díaz
Sobrado
Antonio Lafuente
Uxío Carré Aldao
Fortunato Cruces
Joselín
Narciso Correal
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán, con algunha colaboración literaria en galego
Extensión:
N.º 1-34: Variable, entre 4 e 8 páxinas. A partir do n.º 35: 36 páxinas
Redacción:
Florida, 621. Bos Aires
Bernardo de Irigoyen, 483. Bos Aires
Victoria, 676. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación societaria que informa das actividades realizadas pola institución, principalmente celebracións de carácter relixioso. Pero destacan os artigos políticos que manifestan unha orientación conservadora, o que os leva a apoiar a causa franquista. Tamén inclúe algunha colaboración literaria
Observacións:
A partir do n.º 35 hai un cambio importante na publicación, adopta un novo formato e unha maior paxinación
Ilustracións:
Só aparecen moi esporadicamente fotografías de actos institucionais e algunhas vistas de Galicia e lugares de Arxentina como Luján
Publicidade:
Anuncios moi escasos. A partir do n.º 35 hai unha maior presenza publicitaria
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1936: n.º 1, 2
1937: n.º 3-13
1938: n.º 14, 15, 17-20, [20]
1939: n.º 22-30
1940: n.º 31-35
1941: n.º 36, 37
1942: n.º 39