Federación Mundial de Sociedades Galegas

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Boletín Informativo

Lugar:
A Coruña
País:
España
Inicio:
[1979]
Colaboración
Agustín Romero Loxo
E. Vidal Abascal
José A. Gaciño
Manuel G. Espiña
Plácido Lizancos Santos
Xosé Romero Loxo
Juan Naya
Periodicidade:
Bimestral
Idioma:
Galego e castelán
Formato:
24,5 x 17 cm
Extensión:
12
Redacción:
A Coruña. A Coruña
Imprenta:
Imprenta Moret, S.L., Marqués de Amboage, 16. A Coruña.
Contido:
Publicación que pretende recoller todas as novas de interese para as comunidades de emigrantes galegos espalladas polo mundo. Contén diferentes noticias de carácter político (o Estatuto de Autonomía) e de interese para os galegos (validación de estudos estranxeiros). Tamén inclúe lembranzas e recordos de Luís Sánchez Mosquera.
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Non ten
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1980: n.º 2