Fogar de Breogán

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Voceiro do Centro Galego de Hannover
Entidade editora:
Lugar:
Hannover
País:
Alemaña
Data de inicio:
1988
Ano de inicio:
[1988]
Colaboración:
X. Duarte Seoane;
Idioma:
Galego
Formato:
30 x 21 cm
Extensión:
8 páxinas
Redacción:
Hannover. Baixa Saxonia
Imprenta:
Hannover. Baixa Saxonia.
Contido:
Publicación societaria que informa das diferentes actividades organizadas pola entidade editora. Compleméntase con escritos sobre a arte, cultura, tradicións galegas e a sección de pasatempos.
Ilustracións:
Abundantes e dispersas. Fotografías institucionais, de sociedade e de galegos ilustres (Rosalía de Castro). Tamén inclúe debuxos, principalmente viñetas humorísticas
Publicidade:
Non ten
Números consultados:
1988: setembro
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1988: setembro