Galicia Emigrante

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Voceiro da Unión do Pobo Galego
Entidade editora:
Lugar:
Xenebra
País:
Suíza
Data de inicio:
1/3/1974
Data de fin:
1/8/1976
Ano de inicio:
1974
Ano de fin:
1976
Periodicidade:
Mensual e bimestral
Idioma:
Galego
Formato:
29 x 20,5 cm.
Extensión:
Os números ordinarios teñen entre 14 e 24 páxinas; os extraordinarios teñen 12 páxinas
Tiraxe:
500 exemplares
Lugares de distribución:
Europa e América
Redacción:
Xenebra. Xenebra
Imprenta:
Xenebra. Xenebra.
Contido:
Prensa política editada pola Unión do Pobo Galego que ten como finalidade difundir, entre os emigrantes, os postulados nacionalistas e informar das loitas sociais en Galicia. Contén artigos relativos ao traballo internacional da UPG, manifestos dos grupos da MNPG (SOG, UPG, CCLL etc.), colaboracións de militantes e novas da situación política e social de Galicia.
Ilustracións:
Equilibradas e dispersas, inclúe fotografías e debuxos de temática política.
Publicidade:
Non ten.
Números consultados:
1974: n.º 1-5
1975: n.º 6-11
1976: n.º 12-15
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Fundación 10 de marzo , Biblioteca da Fundación Penzol. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1974: n.º 1-5
1975: n.º 6-11
1976: n.º 12-15