Galicien Magazin

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Tréveris
País:
Alemaña
Data de inicio:
1996
Ano de inicio:
1996
Dirección:
Dieter Kremer;
Redacción:
Frank Meyer;
Colaboración:
Dieter Kremer; Franck Meyer; Jens Lüdtke; Johannes Kabatek ; María Xesús Lama ; María Xosé Queizán ; Suso de Toro ; Teresa Seara ;
Periodicidade:
Semestral
Idioma:
Bilingüe: alemán e galego
Formato:
29,5 x 21 cm
Extensión:
34 páxinas
Prezo:
A revista é gratuíta para os membros da Sociedade Galego-Alemana
Lugares de distribución:
A revista véndese en Santiago
Redacción:
Galicien - Zentrum. Universidade de Tréveris, Tréveris. Renania-Palatinado
Imprenta:
Tréveris. Renania-Palatinado.
Contido:
A publicación informa dos estudos que se realizan no Centro de Documentación de Galicia na Universidade de Tréveris, e analiza os problemas da lingua galega, así como a súa proxección en Alemaña. Tamén inclúe unha sección de novidades bibliográficas e entrevistas
Ilustracións:
Aparece unha fotografía na páxina 24 en relación co 5º Congreso Internacional de Estudios Galegos
Publicidade:
Non ten
Números consultados:
1996: n.º 2
1997: n.º 3
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1996: n.º 1, 2
1997: n.º 3
1999: n.º 7, 8