Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Boletín informativo de la Oficina de Relaciones con los Gallegos en el Exterior, de la Coruña, y de la Comisión permanente del II Congreso de la emigración española a Ultramar
3ª Época: Boletín informativo de la Oficina de Relaciones con los Gallegos en el Exterior y de la Federación mundial de sociedades gallegas

Lugar:
A Coruña
Inicio:
[1960]
Dirección
Luís Sánchez Mosquera;
Colaboración
Ángel Aller; Domínguez; E. M.; José Luis Sánchez López; José Romero Lojo; Lois Cueiro; Manoel Espiña; Pablo R. Presno; Eduardo Blanco Amor; Luis Moure-Mariño; Manuel García Berenguer;
Sinatura de artigos reproducidos
Manuel Curros Enríquez;
Periodicidade:
Mensual; 3ª Época: bimestral
Idioma:
Castelán, en ocasións reprodúcese algún artigo en galego, que son máis numerosos nos últimos números
Formato:
24,5 x 17 cm
Extensión:
Variable, o máis común son 12, 16 ou 24 Ocasionalmente chega ás 32
Redacción:
A Coruña. A Coruña
Imprenta:
Moret, Galera, 48-A. A Coruña.
Contido:
Publicación centrada no mundo da emigración galega, recolle as conclusións dos Congresos Rexionais da Emigración Galega, estudos migratorios, testemuñas de emigrantes, Sociedades de emigrantes galegos no exterior, análise socioecónomica da emigración, estatísticas migratorias etc. Tamén aborda a situación galega destacando os plans oficiais de desenvolvemento económico do país.
Observacións:
A publicación ten tres épocas diferenciadas unha primeira que chega ata 1965; unha segunda entre 1965 e 1970 e unha terceira entre 1971 e 1975. Santos Gayoso sinala o seu inicio en decembro de 1965, que se corresponde co comezo da súa segunda época.
Ilustracións:
Practicamente inexistentes, pero nalgún número poden aparecer fotos de sociedade (congresos etc.) e de persoas relacionadas cos artigos.
Publicidade:
Non ten
Relacionadas:
Ultramar. [1ª época], (Vinculadas á mesma entidade editora);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1ª Época
1959: n.º 9
2ª Época
1965: n.º 68-69
3ª Época
1974: n.º 67
1975: n.º 68