Coro Galego Brétemas e Raiolas

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

No seu quinto ano de eisistencia

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1958
Fin:
1958
Colaboración
Avelino Díaz
M. Ucha de Vincios
Ramón Suárez Pérez
Alberto Vilanova
Antón Santamarina
Bieito Cupeiro
Leandro Carré Alvarellos
Ramón Rey Baltar
Ramón Suárez Picallo
Xose Casal
Xosé Neira Vilas
Comisión de prensa
César Quiroga
Evelio Iglesias
Manuel Cordeiro
Ilustración
M. Cordeiro
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Galego
Formato:
25 x 18 cm
Extensión:
24 páxinas
Redacción:
México, 1660. Bos Aires
Imprenta:
Imprenta Cabrera, Estados Unidos, 1665. Bos Aires.
Contido:
Publicación cultural editada polo Coro Galego Brétemas e Raiolas, con motivo do seu quinto aniversario. Contén colaboracións literarias e traballos sobre diversos aspectos da cultura galega, especialmente sobre a música e os coros. Tamén inclúe artigos nos que se fan varios chamamentos á mocidade emigrante para que non esqueza as súas orixes e participe nas actividades da colectividade. A publicación complétase cunha breve descrición da historia da entidade e doutras institucións culturais e un programa dos actos a celebrar
Ilustracións:
Escasas. Na portada un debuxo de M. Cordeiro e no interior algúns retratos de personalidades da cultura galega e fotos de actos sociais
Publicidade:
Abundante, principalmente anuncios de establecementos comerciais, profesionais, pequena industria, conxuntos musicais etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1958