Coro Galego Brétemas e Raiolas

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
No seu quinto ano de eisistencia
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
1958
Data de fin:
1958
Ano de inicio:
1958
Ano de fin:
1958
Colaboración:
Avelino Díaz; Bieito Cupeiro; M. Ucha de Vincios; Ramón Suárez Pérez; Xosé Casal; Alberto Vilanova ; Antón Santamarina ; Leandro Carré Alvarellos ; Ramón Rey Baltar ; Ramón Suárez Picallo ; Xosé Neira Vilas ;
Comisión de prensa:
César Quiroga; Evelio Iglesias; Manuel Cordeiro;
Ilustración:
M. Cordeiro;
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Galego
Formato:
25 x 18 cm
Extensión:
24 páxinas
Redacción:
México, 1660. Bos Aires
Imprenta:
Imprenta Cabrera, Estados Unidos, 1665. Bos Aires.
Contido:
Publicación cultural editada polo Coro Galego Brétemas e Raiolas, con motivo do seu quinto aniversario. Contén colaboracións literarias e traballos sobre diversos aspectos da cultura galega, especialmente sobre a música e os coros. Tamén inclúe artigos nos que se fan varios chamamentos á mocidade emigrante para que non esqueza as súas orixes e participe nas actividades da colectividade. A publicación complétase cunha breve descrición da historia da entidade e doutras institucións culturais e un programa dos actos a celebrar
Ilustracións:
Escasas. Na portada un debuxo de M. Cordeiro e no interior algúns retratos de personalidades da cultura galega e fotos de actos sociais
Publicidade:
Abundante, principalmente anuncios de establecementos comerciais, profesionais, pequena industria, conxuntos musicais etc.
Números consultados:
1958
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1958