Lema:
Falareilles da terra a os desterrados e de patria e redencións a os servos
Unidos y organizados para la Paz, la Solidaridad y la Democracia
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Época:
1ª época
Inicio:
1970
Colaboración
Benito Ángel García
Eduardo Ángel García
Francisco Graña
José Portos
Julieta San Román
Ramón García Pulleiro
Arturo Cuadrado
Comisión de prensa
Ángel A. Junquera
Eduardo García
Evaristo Viqueira
Julieta San Román
María M. Rodríguez
Raúl Sosa
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Castelán
Formato:
N.º 2: 22,5 x 16 cm n.º 3: 23,5 x 17 cm
Extensión:
12 páxinas
Redacción:
Chacabuco, 955. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación editada pola Sociedade Municipios Unidos de Órdenes, que contén informacións sobre a entidade editora e a Federación de Sociedades Gallegas. Tamén inclúe traballos históricos e políticos sobre España e colaboracións literarias
Ilustracións:
Escasas, só un debuxo ou reprodución artística na portada
Publicidade:
Abundantes anuncios comerciais
Relacionadas:
Asociación Unión del Partido Judicial de Órdenes. (Publicacións editadas pola mesma sociedade en distintas épocas)
Órdenes. 1993 (Publicacións editadas pola mesma sociedade en distintas épocas)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1973: n.º 2, 3