Anuario da Vieira

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Enxebre orde da Vieira

Entidade editora:
Lugar:
Madrid
País:
España
Inicio:
1973
Coordinación
Epifanio Tierno López
Colaboración
Alfonso Barrada
Carlos de Blas
José Luis Dadin Rivadas
P. Márquez
Antonio Bonet Correa
Basilio Losada
Carlos García Bayón
Juan Rodríguez Yuste
Manuel Vicente
Deseño gráfico
Epifanio Tierno López
Redacción
Carlos de Blas Armada
Perfecto Márquez Iglesias
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Castelán
Formato:
21 x 14,5 cm
Extensión:
Variable, entre 230 e 448
Redacción:
Madrid. Madrid
Imprenta:
Gafoffset, S.L., Madrid. Madrid.
Gráficas Rodríguez, S.L., Madrid. Madrid.
Ibersaf Industrial, S.L., Huertas, 46. Madrid.
Contido:
Publicación anual editada pola "Enxebre Orden da Vieira" que informa dos Plenos da Sociedade e aborda diferentes temas galegos: a música, a gastronomía, a arte, a empresa, a moda, a hostelería, o asociacionismo, a literatura, etc. Nas últimas páxinas inclúe unha relación dos integrantes da institución.
Observacións:
Á parte dos Anuarios, a asociación publica os "Capítulos" e "Cabidos Generales", nos que se informa das actividades realizadas nos Plenos e outros asuntos relacionadas coa mesma.
Ilustracións:
Abundantes fotografías dos actos sociais, de artistas e escritores galegos, de paisaxes, reproducións artísticas etc.
Publicidade:
Numerosos anuncios de tipo comercial (grandes firmas, hoteis, etc.), institucional e industrial
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
«Capítulo General»:
1973
1974
1975
«Cabildo Xeral»:
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986/87
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
2006: Lembrando Galicia