Boletín de la Sociedad Cultural y Agraria del Distrito de Mugía

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
1927
Ano de inicio:
1927
Comisión de boletín:
Benito Graíño; Gervasio Paz Lestón; Jacobo Ozón; Jesús Liñeiro Currás; José Pazos Castiñeiro; Ramón Lestón;
Colaboración:
Daniel Romero Busto; Gervasio Paz Lestón; J. Ozón; Jesús Liñeiro; José Liñeiro; L. Castro Pena; M. Oreiro; Manuel Pereira Santos; Pedro Toba; Gonzalo López Abente ; Ramón Otero Pedrayo ;
Periodicidade:
Cuadrimestral, co paso do tempo semestral
Idioma:
Predominio do castelán, con algunha colaboración en galego
Formato:
21 x 15 cm
Extensión:
40 páxinas
Redacción:
Pedro Echagüe, 2951. Bos Aires
Imprenta:
Talleres Gráficos "Argentinisches Tageblatt", Reconquista, 558-560. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria que informa das actividades e notas sociais da mesma (capital social, socios novos, "Ecos de sociedad", nómina de socios etc.). Tamén recolle informacións da comarca de Muxía, colaboracións literarias e artigos de temática variada sobre Galicia
Ilustracións:
Abundantes, fotografías de actos institucionais e sociais ("Galeria infantil", enlaces, retratos de socios etc.) e vistas da comarca
Publicidade:
Abundante, anuncios de establecementos comerciais, panaderías, produtos de consumo, profesionais etc.
Números consultados:
1930: n.º 10, 11
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1928: n.º 4, 5
1929: n.º 6-8
1930: n.º 9-11
1931: n.º 12,13
1932: n.º 14,15
1933: n.º 16,17
1934: n.º 18