Boletín de la Sociedad Cultural y Agraria del Distrito de Mugía

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1927
Colaboración
Daniel Romero Busto
Gervasio Paz Lestón
J. Ozón
Jesús Liñeiro
José Liñeiro
L. Castro Pena
M. Oreiro
Manuel Pereira Santos
Pedro Toba
Gonzalo López Abente
Ramón Otero Pedrayo
Comisión de boletín
Benito Graíño
Gervasio Paz Lestón
Jacobo Ozón
Jesús Liñeiro Currás
José Pazos Castiñeiro
Ramón Lestón
Periodicidade:
Cuadrimestral, co paso do tempo semestral
Idioma:
Predominio do castelán, con algunha colaboración en galego
Formato:
21 x 15 cm
Extensión:
40 páxinas
Redacción:
Pedro Echagüe, 2951. Bos Aires
Imprenta:
Talleres Gráficos "Argentinisches Tageblatt", Reconquista, 558-560. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria que informa das actividades e notas sociais da mesma (capital social, socios novos, "Ecos de sociedad", nómina de socios etc.). Tamén recolle informacións da comarca de Muxía, colaboracións literarias e artigos de temática variada sobre Galicia
Ilustracións:
Abundantes, fotografías de actos institucionais e sociais ("Galeria infantil", enlaces, retratos de socios etc.) e vistas da comarca
Publicidade:
Abundante, anuncios de establecementos comerciais, panaderías, produtos de consumo, profesionais etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1928: n.º 4, 5
1929: n.º 6-8
1930: n.º 9-11
1931: n.º 12,13
1932: n.º 14,15
1933: n.º 16,17
1934: n.º 18