Subtítulo:

Revista literaria e informativa.

Lugar:
Madrid
País:
España
Inicio:
1984
Colaboración
Alfredo Rodríguez Díaz
Forneiro Peses de Pontao
Helena Benito Illana
Isidoro Padín Cortegoso
José Arias López
José Ramón Rodrigues Fernandes
José Valeije Otero
Manuel Pérez
María do Carmo Henriques Salido
María González Fernández
María Luisa Freire Mirás
Mercedes Gallor Muleiro
Daniel Cortezón
Francisco Alonso
Isaac Alonso Estraviz
Sinatura de artigos reproducidos
Luís Tobío Campos
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Galego reintegrado
Formato:
31,5 x 21,5 cm.
Extensión:
21 páxinas
Redacción:
Tetuán 30, 1º. Madrid
Imprenta:
Madrid. Madrid.
Contido:
Revista cultural editada pola Irmandade Galega Lóstrego, que concede unha especial atención á literatura e aspectos lingüísticos. Inclúe informacións sobre as actividades da asociacióin e artigos de carácter político e cultural.
Observacións:
Esta revista substitúe a outra chamada 17 de Maio.
Ilustracións:
Inclúe debuxos que ilustran artigos e composicións literarias.
Publicidade:
Na páxina 11 aparece un anuncio da Caja de Ahorros Municipal de Vigo.
Relacionadas:
17 de Maio. 1982 (Bussola é continuación da revista 17 de Maio, editadas ambas por Irmandade Galega Lóstrego.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1984: n.º 1