Subtítulo:

Revista literaria e informativa.

Lugar:
Madrid
País:
España
Inicio:
1984
Colaboración
Alfredo Rodríguez Díaz; Forneiro Peses de Pontao; Helena Benito Illana; Isidoro Padín Cortegoso; José Arias López; José Ramón Rodrigues Fernandes; José Valeije Otero; Manuel Pérez; María do Carmo Henriques Salido; María González Fernández; María Luisa Freire Mirás; Mercedes Gallor Muleiro; Daniel Cortezón; Francisco Alonso; Isaac Alonso Estraviz;
Sinatura de artigos reproducidos
Luís Tobío Campos;
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Galego reintegrado
Formato:
31,5 x 21,5 cm.
Extensión:
21 páxinas
Redacción:
Tetuán 30, 1º. Madrid
Imprenta:
Madrid. Madrid.
Contido:
Revista cultural editada pola Irmandade Galega Lóstrego, que concede unha especial atención á literatura e aspectos lingüísticos. Inclúe informacións sobre as actividades da asociacióin e artigos de carácter político e cultural.
Observacións:
Esta revista substitúe a outra chamada 17 de Maio.
Ilustracións:
Inclúe debuxos que ilustran artigos e composicións literarias.
Publicidade:
Na páxina 11 aparece un anuncio da Caja de Ahorros Municipal de Vigo.
Relacionadas:
17 de Maio. 1982 (Bussola é continuación da revista 17 de Maio, editadas ambas por Irmandade Galega Lóstrego.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1984: n.º 1