Subtítulo:

Galiza - Euzkadi - Catalunya

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1945
Fin:
1946
Colaboración
A. de Sousa Gomes
Carlos de Baraibar
Francisco de Basterrechea
Jesús Galíndez
Joaquín Xirau
Josep Trueta
M. Serrat Moret
Manuel de la Sota
Miquel Ferrer
Pere Mas Perera
Castelao
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán
Formato:
24,5 x17 cm
Extensión:
Variable entre 48 e 54 páxinas
Prezo:
Subscrición anual: 10$; número solto: 1$
Redacción:
Bos Aires. Arxentina
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Prensa política editada por grupos nacionalistas vascos, galegos e cataláns que pretenden relanzar o chamado pacto "Galeuzca" en América. Defende unha nova articulación do Estado español e reclama unha confederación entre Galicia, Euskadi, Cataluña, Castela e, se é o caso, con Portugal. A revista contén fundamentalmente estudos ou artigos políticos sobre Galicia, Cataluña e Euskadi, e en menor medida España
Observacións:
Existe unha edición fascimilar realizada en 1992 por Edinosa
Ilustracións:
Algún debuxo de formato pequeno e pouco significativo ao final de cada unha das colaboracións
Publicidade:
Non ten
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1945: n.º 1-5
1946: n.º 6-12, n.º extraordinario festival