Subtítulo:

Galiza - Euzkadi - Catalunya

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1945
Fin:
1946
Colaboración
A. de Sousa Gomes; Carlos de Baraibar; Francisco de Basterrechea; Jesús Galíndez; Joaquín Xirau; Josep Trueta; M. Serrat Moret; Manuel de la Sota; Miquel Ferrer; Pere Mas Perera; Castelao;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán
Formato:
24,5 x17 cm
Extensión:
Variable entre 48 e 54 páxinas
Prezo:
Subscrición anual: 10$; número solto: 1$
Redacción:
Bos Aires. Arxentina
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Prensa política editada por grupos nacionalistas vascos, galegos e cataláns que pretenden relanzar o chamado pacto "Galeuzca" en América. Defende unha nova articulación do Estado español e reclama unha confederación entre Galicia, Euskadi, Cataluña, Castela e, se é o caso, con Portugal. A revista contén fundamentalmente estudos ou artigos políticos sobre Galicia, Cataluña e Euskadi, e en menor medida España
Observacións:
Existe unha edición fascimilar realizada en 1992 por Edinosa
Ilustracións:
Algún debuxo de formato pequeno e pouco significativo ao final de cada unha das colaboracións
Publicidade:
Non ten
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1945: n.º 1-5
1946: n.º 6-12, n.º extraordinario festival