Centro Gallego de Ermua

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Xornada das Letras Galegas
Entidade editora:
Lugar:
Ermua
País:
España
Data de inicio:
1980
Ano de inicio:
[1980]
Colaboración:
Felipe Senén; Fermín Bouza Brey; Fiel Salgado; José Manuel García Iglesias; Manolo Rodríguez Álvarez; María Jesús Real; Pablo Marticorena; Álvaro Cunqueiro ; Augusto Pérez Alberti ;
Sinatura de artigos reproducidos:
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Bilingüe, cunha utilización equilibrada do galego e o castelán
Formato:
21 x 15 cm
Extensión:
36
Redacción:
Ermua. Biscaia
Imprenta:
Ermua. Biscaia.
Contido:
Publicación societaria editada con motivo do Día das Letras Galegas. Contén diversos artigos sobre esa data e a personalidade homenaxeada, e outros nos que se abordan diferentes aspectos da cultura galega. Complétase co programa de actividades da institución promotora, unha descrición do labor da institución e páxinas de ocio
Ilustracións:
Fotografías de sociedade, tiras cómicas e debuxos
Publicidade:
Infinidade de anuncios, en case todas as follas, que son de carácter comercial, de aseguradoras, bancos, asesorías financeiras, transportes, etc.
Números consultados:
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1999
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 197
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1990
1994
1996
1997
1998
2000
2001
2002
2006