Revista Anual de la Casa Cultural de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Eibar
País:
España
Data de inicio:
1984
Ano de inicio:
1984
Colaboración:
Alberto do Santos; Antonio Alonso Carreira; Jose Antonio Vilaboa; José Prieto López; Josu Arcotxa; Mateo Gilabert; Miguel Castaño; Óscar do Santos; Raquel do Santos; Samuel José Prieto;
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Predominio do castelán, emprégase tamén o galego e o éuscaro
Formato:
21 x 15 cm
Extensión:
Variable, entre 82 e 104
Financiamento:
Inclúe un listado de colaboradores
Redacción:
Urkiza (Paseo) 11, baixo. Eibar
Imprenta:
Eibar. Guipúscoa.
Contido:
Revista de Sociedade editada con motivo do Día das Letras Galegas. Contén diversos artigos sobre esa data e a personalidade homanaxeada e outros nos que se abordan diferentes aspectos da cultura galega. Informa tamén do labor societario realizadao pola institución promotora e colaboracións literarias
Ilustracións:
Abundantes fotografías de sociedade e algunhas viñetas cómicas
Publicidade:
Infinidade de anuncios en case todas as follas. Son de carácter comercial, institucional, de aseguradoras, de empresas de transporte, químicas, telecomunicacións
Números consultados:
1988
1989: n.º 6
1990: n.º 7
1991: n.º 8
1992: n.º 9
1993: n.º 10
1994: n.º 11
1995: n.º 12
1996: n.º 13
1997: n.º 14
1998: n.º 15
1999: n.º 16
2001: n.º 18
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 198
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1988: maio
1989: n.º 6
1991: n.º 8
1993: n.º 10
1996: n.º 13
1997: n.º 14
1998: n.º 15
2000
2001
2002