Centro Gallego de Barcelona

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Barcelona
País:
España
Data de inicio:
1990
Ano de inicio:
[1990]
Colaboración:
Ángeles Pérez Guerra; Antoni Comas Baldellou; Camilo Fernández Valdehorras; César del Caño; Daniel Pérez Guerra; F. A. Ferrío; Fernando Amarelo de Castro; Irene Simón López; J. Barcia; Luis Lamas; Moncha Prieto; N. Amarelo Bermúdez; Pepita Alves; Pilar Ansede; Toni Cotado;
Idioma:
Galego e catalán, con predominio do primeiro (90%)
Formato:
21 x 15 cm
Extensión:
48
Redacción:
Rambla de Capuchinos, 35-37. Barcelona
Imprenta:
Barcelona. Barcelona.
Contido:
Publicación editada con motivo das festas de Santiago Apóstolo, na que se informa do labor societario da institución promotora. Complétase con artigos variados sobre temas galegos: lingua, deportes, teatro, relatos, radio, etc.
Ilustracións:
Escasas, fotografías de sociedade
Publicidade:
Moi abundantes e en case todas as páxinas. Son anuncios comerciais, institucionais (Xunta e Generalitat), de transportes, asesorías, aseguradoras, etc.
Números consultados:
1994
Relacionadas:
Alborada. [2ª época], 1948 (Outro voceiro do Centro Gallego de Barcelona.)
Centro Galego de Barcelona. 1978 (Outro voceiro do Centro Gallego de Barcelona.)
Treboada. 1982 (Outro voceiro do Centro Gallego de Barcelona.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1974
1994