Centro Gallego de Barcelona

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Fiestas Santiago Apóstol

Entidade editora:
Lugar:
Barcelona
País:
España
Colaboración
Ángeles Pérez Guerra
Antoni Comas Baldellou
César del Caño
F. A. Ferrío
Fernando Amarelo de Castro
Irene Simón López
J. Barcia
Luis Lamas
Moncha Prieto
N. Amarelo Bermúdez
Pepita Alves
Pilar Ansede
Toni Cotado
Camilo Valdehorras
Daniel Perez Guerra
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Galego e catalán, con predominio do primeiro (90%)
Formato:
21 x 15 cm.
Extensión:
Variable, entre 32 e 48 páxinas
Redacción:
Rambla de Capuchinos, 35-37. Barcelona
Imprenta:
Barcelona. Barcelona.
Contido:
Publicación editada con motivo das festas de Santiago Apóstolo, na que se informa do labor societario da institución promotora. Complétase con artigos variados sobre temas galegos: lingua, deportes, teatro, relatos, radio etc.
Ilustracións:
Escasas, fotografías de socios da entidade ou de actos societarios.
Publicidade:
Moi abundantes e en case todas as páxinas. Son anuncios comerciais, institucionais (Xunta e Generalitat), de transportes, asesorías, aseguradoras etc.
Relacionadas:
Alborada. [2ª época], 1952 (Outro voceiro do Centro Gallego de Barcelona.)
Centro Galego de Barcelona. 1978 (Outro voceiro do Centro Gallego de Barcelona.)
Treboada. 1982 (Outro voceiro do Centro Gallego de Barcelona.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1974
1994