Lar Gallego de Pamplona

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Festas de Sant Yago
Fiestas patronales de Santiago Apóstol
Nosas Festas

Entidade editora:
Lugar:
Pamplona
País:
España
Inicio:
1980
Colaboración
Cándido A. González
Jose María Iribarren
José Rilo
Luis Ricardo Fernández Fernández
María Ángeles Díaz
Paquiño
Raquel Gutiérrez T.
Rogelio Díaz Fernández
Víctor Marinero
Xosé Luís Laredo Vallejo
Xosé Luís Reza Cabano
Carlos Mella
Manuel Fraga
Ramón López Pérez
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán (70%)
Formato:
21,5 x 15,5 cm.
Extensión:
52 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Financiamento:
Colaboración da Xunta de Galicia e do Goberno de Navarra.
Redacción:
Pamplona. Pamplona
Imprenta:
Pamplona. Pamplona.
Contido:
Publicación editada con motivo das festas de Santiago Apóstolo, no que, á parte do programa das actividades, se inclúen diversos artigos sobre Galicia: cultura, xeografía, costumes, literatura, lingua etc.
Observacións:
Semella un pasquín de festas de Santiago.
Ilustracións:
Escasas fotografías, principalmente de sociedade e de motivos galegos. Tamén inclúe algunhas viñetas.
Publicidade:
Infinidade de anuncios en case todas as páxinas. Inclúe anuncios comerciais, de financeiras e aseguradoras.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1982
1983
1984
1985
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2009
2010