Lar Gallego de Pamplona

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Festas de Sant Yago
Entidade editora:
Lugar:
Pamplona
País:
España
Data de inicio:
1980
Ano de inicio:
[1980]
Colaboración:
Cándido A. González; Carlos Mella; Jose María Iribarren; José Rilo; Luis Ricardo Fernández Fernández; Manuel Fraga Iribarne; María Ángeles Díaz; Paquiño; Ramón López Pérez; Raquel Gutiérrez T.; Rogelio Díaz Fernández; Víctor Marinero; Xosé Luís Laredo Vallejo; Xosé Luís Reza Cabano;
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán (70%)
Formato:
21,5 x 15,5 cm
Extensión:
52
Financiamento:
Colaboración da Xunta de Galicia e do Goberno de Navarra.
Redacción:
Pamplona. Pamplona
Imprenta:
Pamplona. Pamplona.
Contido:
Publicación editada con motivo das festas de Santiago Apóstolo, no que, á parte do programa das actividades, se inclúen diversos artigos sobre Galicia: cultura, xeografía, costumes, literatura, lingua, etc.
Observacións:
Semella un pasquín de festas de Santiago
Ilustracións:
Escasas fotografías, principalmente de sociedade e de motivos galegos. Tamén inclúe algunhas viñetas.
Publicidade:
Infinidade de anuncios en case todas as páxinas. Inclúe anuncios comerciais, de financeiras e aseguradoras
Números consultados:
1982
1988
1989
1993
1994
1995
1996
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1982
1983
1984
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2005
2006