Acción Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Revista quincenal: Defensora de los intereses regionales
Lugar:
Madrid
País:
España
Época:
3ª época
Data de inicio:
24/10/1912
Data de fin:
16/11/1916
Ano de inicio:
1912
Ano de fin:
1916
Redacción:
Madrid. Madrid
Imprenta:
Madrid. Madrid.
Contido:
Terceira época de "Acción Gallega". Nos últimos meses de 1913 é substituído como portavoz do movemento agrarista polo xornal ourensán "Heraldo Gallego". En 1916 reaparece como folla incorporada a "El Parlamentario", diario madriñelo dirixido por Antón de Olmet
Relacionadas:
Acción Gallega. [1ª época], 1910 (Esta cabeceira ten tres etapas de publicación: 1ª (1910-); 2ª (1911-); 3ª (1912-1916).)
Acción Gallega. [2ª época], 1911 (Esta cabeceira ten tres etapas de publicación: 1ª (1910-); 2ª (1911-); 3ª (1912-1916).)
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 180
SANTOS GAYOSO, E. (1990): Historia de la Prensa Gallega: 1800-1986, Sada, Ediciós do Castro, p. 443
Gran Enciclopedia Gallega (1974-1987), Gijón, Silverio Cañada, tomo I, p. 90-91