Revista Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Cádiz
País:
España
Data de inicio:
1908
Data de fin:
1910
Ano de inicio:
1908
Ano de fin:
1910
Redacción:
Cádiz. Cádiz
Imprenta:
Cádiz. Cádiz.
Contido:
Publicación editada en Cádiz entre 1908 e 1910
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 179
SANTOS GAYOSO, E. (1990): Historia de la Prensa Gallega: 1800-1986, Sada, Ediciós do Castro, p. 429
Gran Enciclopedia Gallega (1974-1987), Gijón, Silverio Cañada, tomo XXVI, p. 170