Subtítulo:
Boletín quincenal dos escritores antifeixistas
Lugar:
Barcelona
País:
España
Data de inicio:
1/4/1937
Data de fin:
1/7/1938
Ano de inicio:
1937
Ano de fin:
1938
Ilustración:
Periodicidade:
Quincenal e mensual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do galego
Formato:
43 x 32 cm 32 x 22 cm
Extensión:
Variable, 4 (os primeiros números) e 8
Redacción:
Barcelona. Barcelona
Imprenta:
Barcelona. Barcelona.
Contido:
Publicación de carácter político, editada por refuxiados galegos en Barcelona, que pretende "xuntar a voz dos galegos antifeixistas que traballamos pol-a liberdade na Hespaña xa redimida, coa das hirmáns de fala e de nacencia que vivindo en América non foron trabucados pol-a distancia e pol-o influxo dos que minten en grande escala". Abundan os artigos políticos, nos que se denuncia a represión franquista en Galicia ("¡Loito na nosa Terra!") e a prol da autonomia. Tamén inclúe traballos sobre Galicia, a súa economía, educación, historia, etc. Por último, contén colaboracións literarias e chamamentos a favor da causa republicana
Ilustracións:
Estampas de Castelao
Números consultados:
1937: n.º 1-13
1938: n.º 14-18
Referencias bibliográficas:
Gran Enciclopedia Gallega (1974-1987), Gijón, Silverio Cañada, tomo XXII, p. 226
SANTOS GAYOSO, E. (1990): Historia de la Prensa Gallega: 1800-1986, Sada, Ediciós do Castro, p. 651
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Bibliotecas Municipais da Coruña , Biblioteca da Fundación Penzol. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1937: n.º 1, 3, 5, 6, 9, 11-13
1938: n.º 18