Subtítulo:
Revista de Galicia
Lugar:
Madrid
País:
España
Data de inicio:
1/9/1943
Data de fin:
1946
Ano de inicio:
1943
Ano de fin:
1946
Dirección:
Emilio Canda;
Colaboración:
Manuel Blanco Tobío; Álvaro Cunqueiro ;
Xefatura de redacción:
Periodicidade:
Mensual
Formato:
34 x 20 cm
Redacción:
San Jerónimo (Carrera), 5. Madrid
Imprenta:
Madrid. Madrid.
Contido:
Revista ilustrada que trata de achegar aos emigrantes galegos á súa terra. Inclúe diversos artigos culturais e colaboracións literarias
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 184
SANTOS GAYOSO, E. (1990): Historia de la Prensa Gallega: 1800-1986, Sada, Ediciós do Castro, p. 675
Gran Enciclopedia Gallega (1974-1987), Gijón, Silverio Cañada, tomo XIII, p. 43