Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista de Galicia

Lugar:
Madrid
Inicio:
1943
Fin:
1946
Dirección
Emilio Canda;
Colaboración
Manuel Blanco Tobío; Álvaro Cunqueiro;
Xefatura de redacción
Celso Emilio Ferreiro;
Periodicidade:
Mensual
Formato:
34 x 20 cm
Redacción:
San Jerónimo (Carrera), 5. Madrid
Imprenta:
Madrid. Madrid.
Contido:
Revista ilustrada que trata de achegar aos emigrantes galegos á súa terra. Inclúe diversos artigos culturais e colaboracións literarias.