Ilustración Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista de Galicia para España y América

Lugar:
Madrid
País:
España
Inicio:
1954
Dirección
Emilio Canda
Administración
Nicolás Alcalá Arana
Colaboración
José María Castroviejo
Ramón Otero Pedrayo
Valentín Paz-Andrade
Xosé Filgueira Valverde
Sinatura de artigos reproducidos
Prudencio Landín Tobío
Redacción:
Madrid. Madrid
Imprenta:
Madrid. Madrid.
Contido:
Revista ilustrada, que pretende aproximar Galicia a España e América. Inclúe o suplemento informativo Vida Gallega, que contén novas de Galicia e diferentes notas sociais.