Ilustración Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Revista de Galicia para España y América
Lugar:
Madrid
País:
España
Data de inicio:
1/10/1954
Ano de inicio:
1954
Dirección:
Emilio Canda;
Administración:
Nicolás Alcalá Arana;
Sinatura de artigos reproducidos:
Redacción:
Madrid. Madrid
Imprenta:
Madrid. Madrid.
Contido:
Revista ilustrada, que pretende aproximar Galicia a España e América. Inclúe o suplemento informativo "Vida Gallega", que contén novas de Galicia e diferentes notas sociais
Números consultados:
1954: n.º 1, 2
Referencias bibliográficas:
SANTOS GAYOSO, E. (1990): Historia de la Prensa Gallega: 1800-1986, Sada, Ediciós do Castro, p. 717-718
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 185-186
Gran Enciclopedia Gallega (1974-1987), Gijón, Silverio Cañada, tomo XVII, p. 238-239
Depósito dos fondos:
Biblioteca da Fundación Penzol. .