Entidade editora:
Lugar:
Santurtzi
País:
España
Data de inicio:
1987
Ano de inicio:
1987
Dirección:
Luís Fandiño;
Redacción:
Santurtzi. Biscaia
Imprenta:
Santurtzi. Biscaia.
Contido:
Boletín informativo editado pola Casa de Galicia de Santurtzi, que informa das actividades societarias realizadas pola mesma
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 191