Entidade editora:
Lugar:
Hospitalet de Llobregat
País:
España
Data de inicio:
1988
Ano de inicio:
1988
Redacción:
Barcelona. Barcelona
Imprenta:
Barcelona. Barcelona.
Contido:
Boletín informativo editado pola Casa Galega de Font-Trobada, que informa das actividades societarias da mesma
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 192