Club Juvenil

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Santander
País:
España
Data de inicio:
1988
Ano de inicio:
1988
Periodicidade:
Trimestral
Redacción:
Santander. Cantabria
Imprenta:
Santander. Cantabria.
Contido:
Publicación trimestral editada polo Centro Galego de Santander en 1988
Relacionadas:
Libredón. 1956 (Outro voceiro social da mesma sociedade editora, Centro Gallego de Santander.)
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 192