Galicia no País Vasco

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Vitoria
País:
España
Época:
1ª época
Colaboración:
Miguel Pablo;
Idioma:
Castelán
Formato:
Revista/Pasquín. B/N. 21 x 15 cm
Extensión:
37
Prezo:
150 pts.
Redacción:
Manuel Díaz de Arcaya, 3-5. Vitoria
Imprenta:
Vitoria. Álava.
Contido:
Boletín informativo editado polo Centro Galego de Vitoria.
Observacións:
O exemplar revisado non trae data. Aparece co nº 108, aínda que ao ler a edición semella que en realidade é o número 1.
Ilustracións:
Non ten.
Publicidade:
Variada ó longo da revista
Números consultados:
s/d: n.º 108
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 200