Subtítulo:
Festas de Santiago Apóstolo
Entidade editora:
Lugar:
Tarragona
País:
España
Periodicidade:
Anual
Redacción:
Tarragona. Tarragona
Imprenta:
Tarragona. Tarragona.
Contido:
Boletín informativo editado polo Centro Galego de Tarragona con motivo das festas de Santiago Apóstolo
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 200