Subtítulo:
Festas do Apóstolo
Entidade editora:
Lugar:
Sestao
País:
España
Periodicidade:
Anual
Redacción:
Sestao. Biscaia
Imprenta:
Sestao. Biscaia.
Contido:
Boletín informativo editado pola Sociedade Hijos de Galicia, con motivo das festas de Santiago Apóstolo
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 200