Donosti-San Sebastián

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Donostia
País:
España
Periodicidade:
Anual
Redacción:
Donostia. Guipúscoa
Imprenta:
Donostia. Guipúscoa.
Contido:
Boletín informativo editado pola Casa de Galicia de San Sebastián
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 199